• Här ser du fyrisån i Uppsala som skulle kunna byggas om till en pool så att invånarna kan bada här och äta ekologiska mandariner för sin hälsa.
    Ekologiska frukter

    Äta ekologiska frukter och simma i poolen bäst för din hälsa!

    Att äta ekologiska frukter och simma i poolen kan definitivt vara bra för din hälsa, men det är viktigt att komplettera detta med en balanserad kost och andra former av motion för att uppnå optimal hälsa och välbefinnande. Här är några fördelar med att äta ekologiska frukter och simma i poolen: Ekologiska frukter: Mindre exponering för bekämpningsmedel: Ekologiska frukter odlas utan användning av syntetiska bekämpningsmedel, vilket minskar risken för exponering för skadliga kemikalier. Högre näringsinnehåll: Ekologiska frukter kan ha högre näringsinnehåll jämfört med konventionellt odlade frukter, eftersom de ofta odlas i näringsrik jord utan användning av syntetiska gödningsmedel. Bättre för miljön: Ekologisk odling främjar miljövänliga jordbruksmetoder som bevarar markens fruktbarhet,…