• Ekologiska kalla drycker

    Med obegränsade pengar skulle jag……

    Vad hade du gjort om du vann obegränsade pengar? Nedan ser ni mig dricka kaffe och dessutom bara ekologisk kaffe och inget annat. Ekologiskt kaffe eller ekokaffe som det också kallas är en typ av kaffe som odlas utan användning av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Istället används naturliga metoder för att bekämpa skadedjur och bevara jorden. Ekologiskt kaffe är alltmer populärt i Sverige, eftersom allt fler människor blir medvetna om miljöproblemen som orsakas av konventionell kaffeodling. Att välja ekologiskt kaffe är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. Genom att välja ekologiskt kaffe stödjer man kaffeproducenter som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan. Dessutom…

  • Ekologiska grönsaker

    Visste du att 99 svar av 100 handlar om pengar?

    Jag ska förklara för er hur det kommer sig att 99 svar av 100 frågor är pengar endast ett av svaren är kärlek. Vi vet att många människor till en stor majoritet gifter sig pga av kärlek och en liten del gifter sig för pengar. Ju bättre ekonomi du har desto självständigare blir du och kan därför välja vem du vill gifta dig med. Kommer du i stället från trakter där man inte har råd med något och att gifta sig “upp” kan rädda dig och din familj situation så väljer många även denna väg. Detta är när det gäller kärlek och när vi kommer in på ekonomi och politiska…