Ekologiska kalla drycker

  • Ekologiska kalla drycker

    Med obegränsade pengar skulle jag……

    Vad hade du gjort om du vann obegränsade pengar? Nedan ser ni mig dricka kaffe och dessutom bara ekologisk kaffe och inget annat. Ekologiskt kaffe eller ekokaffe som det också kallas är en typ av kaffe som odlas utan användning av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel. Istället används naturliga metoder för att bekämpa skadedjur och bevara jorden. Ekologiskt kaffe är alltmer populärt i Sverige, eftersom allt fler människor blir medvetna om miljöproblemen som orsakas av konventionell kaffeodling. Att välja ekologiskt kaffe är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. Genom att välja ekologiskt kaffe stödjer man kaffeproducenter som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan. Dessutom…